Projekt „Výzkum, vývoj a konstrukce nové generace sbíjecích automatů na výrobu palet"

Vyvíjeme pro vás novou generaci sbíjecích automatů na výrobu palet.

Popis projektu / operace:

Předmětem projektu je výzkum a vývoj nové generace sbíjecího automatu pro výrobu palet, který bude nově postaven na modulární koncepci stroje. Součástí projektu jsou výzkumné a vývojové aktivity se zaměřením na dosažení velkokapacitního řešení stroje, řešení stroje pro výrobu palet atypických rozměrů a řešení stroje s vysokou flexibilitou. Variantní koncepce stroje umožní reagovat na individuální požadavky zákazníků a to dle typu výroby, ke kterému bude technologie sbíjecího stroje využívána.

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem předkládaného projektu je posílení tržní pozice společnosti na tuzemském trhu a zejména na zahraničních trzích a to prostřednictvím výzkumu, vývoje a uvedení na trh nové generace sbíjecích automatů na výrobu palet. Plánované výstupy projektu představují celkem 4 prototypy.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

EU1

 

 

 

Cílem naší společnosti je vytvářet výrobní technologii takových parametrů, které sofistikovaně a efektivně zabezpečí posun Vašeho požadavku do reálné podoby.