Automatická krátící pila KP 900 Automat

kp900auto

Krátící pila KP 900 AUTOMAT je vhodným řešením pro přípravu hranolů a desek ve výrobě palet a dalších dřevěných obalových produktů. Byla navržena tak, aby nahradila těžkou fyzickou práci obsluhy, eliminovala chybovost obsluhy, byla schopna rychlé změny krácených délek při velké variabilitě zakázek a mohla zároveň zpracovat široký sortiment vstupních délek.

To vše přináší ve výsledku velkou úsporu materiálu, často až 25%, úsporu času na zpracování jednotky materiálu a v neposlední řadě daleko jednodušší a bezpečnější práci pro obsluhu stroje.

Samozřejmostí jsou bezpečnostní prvky, které zajišťují bezpečnost práce na optimalizační pile. Stroj splňuje přísné požadavky na bezpečnost práce, vyplývající z příslušných nařízení a směrnic ES.

POPIS STROJE

Vkládací zařízení

 • pro řezivo vstupní délky dle požadavků zákazníka (3,2 m – 7,2 m)
 • vstupní stůl hladký ocelový nebo s válečky
 • pohonná jednotka AC SERVO, vysoká přesnost, dlouhá životnost, minimální hluk
 • lineární posuv pojezdového vozíku v integrovaném uzavřeném profilu
 • plynulá regulace rychlosti posuvu zavažeče 0 až 60 m/min (0 až 90 m/min)
 • start posuvu zavážeče – nožní pedál
 • dostatečný výkon zavažeče pro těžké dílce
 • možnost zpracování materiálu v paketu
 • měření délky dílců
 • délková kombinace přířezů řízena dle zvoleného programu
 • boční náklon vstupního stolu 8°

Pila

 • pilový kotouč 500 mm, 550 mm nebo 600 mm
 • výkon motoru 7,5 kW
 • rychlost posuvu nástroje do řezu plynule regulovatelná
 • horní pneumatický přítlak řezaného kusu
 • boční pneumatický přítlak
 • tolerance max. přesnosti pozicování materiálu ±0,5 mm  (opce ±0,3 mm)
 • dotykový ovládací panel
 • boční náklon stolu krátící jednotky 8°

Výstupní dopravník

 • ocelový stůl hladký nebo s válečky délky 2 m ( nebo dle požadavku zákazníka)
 •  boční náklon výstupního dopravníku 8°

Základní funkce zařízení

Samostatný řez

Manuální posun materiálu pomocí dvou tlačítek, případně nastavení hodnoty délky na číselníku ovládacího panelu. Spuštění řezu pomocí nožní klapky. Použití pro jednotlivé řezy.

Režim manuál

Nastavení jedné hodnoty řezu pro celou délku vstupního materiálu. Spuštění řezů nožní klapkou. Automatický pořez celého materiálu na jednu nastavenou hodnotu. Plynulé nastavení zařezání čel dle požadavku obsluhy. Zpětný odjezd na přednastavenou hodnotu délky vstupního materiálu. Použití pro výrobu kostek. Výhodou je rychlý přechod mezi jednotlivými hodnotami při častých změnách vstupního materiálu.

Režim automat

Nastavení požadované kombinace hodnot pro celou délku vstupního materiálu tak, aby byla zajištěna vysoká výtěžnost.  Plynulé nastavení zařezání čel dle požadavku obsluhy. Zpětný odjezd na přednastavenou hodnotu délky vstupního materiálu.

Počet délek v programu 10 (možný výběr délek ze zadaných dat pro daný pořez), počet programů 20 (10 programů pro pořez délek ve fixním pořadí, 10 programů pro optimalizaci pořezu). Rychlý a jednoduchý přepis programů, vysoká variabilita. Použití pro výrobu přířezů na široký sortiment obalových produktů.

Obsluha

Pila může být obsluhována jedním zaměstnancem, umístění druhého je limitováno vahou a množstvím zakládaného materiálu, který musí obsluha ručně umístit do stroje.

Kapacita krátící pily

Kapacita výroby je určená průřezovými rozměry zpracovávaného materiálu, jeho délkou a vyráběnými sortimenty. Pro výpočet lze použít údaje o maximální posuvové rychlosti podavače až 90 m/min. a rychlosti jednoho taktu řezu přibližně 2 sekundy.  V průměru zpracujeme za směnu 20 – 25 m3 paletového přířezu nebo 20 až 25  tis.ks kostek pro výrobu palet.

Další možné rozšíření krátící pily KP 900 Automat

Krátící automat lze doplnit manipulačními prvky na vstupu i na výstupu stroje.

Na vstupu lze využít příčného řetězového dopravníku.

Na výstupu lze využít hnaného válečkového dopravníku (délka 2 m nebo 3 m) s pneumatickým vytláčením paketu na příčné gravitační skluzy.

Výstup stroje lze doplnit o hrabicový dopravník na odřezky nebo na nařezané kostky.

KP_900_A_vstupn_dopravnk

Technické údaje

pilový kotouč 550 až 600 mm
výkon motoru 7,5 kW
pohon zavažeče Servo motor
přesnost podávání materiálu +- 0,3 mm
rychlost podávání materiálu 90 (120) m/min.
celkový příkon 10 kW
přípojka tl. vzduchu 0,8 MPa – 200 l/min.
odsávání 1×120 mm – 30 m/s
pracovní výška 850 mm