Automatická krátící pila UKS 700 Automat

uks

Krátící pila UKS 700 Automat je určena ke krácení prisem, stavebního řeziva, nebo na ostro řezaných desek, tzn. materiálu vyžadujícího velký řezný diagram. Další využití je krácení hranolků ve výrobě palet či zpracování zbytků prisem.

Pila byla navržena tak, aby nahradila těžkou fyzickou práci obsluhy, eliminovala chybovost obsluhy, byla schopna rychlé změny krácených délek a mohla zároveň zpracovat široký sortiment vstupních délek.

To vše přináší ve výsledku velkou úsporu materiálu, úsporu času na zpracování jednotky materiálu a v neposlední řadě daleko jednodušší a bezpečnou práci pro obsluhu stroje.

Samozřejmostí jsou bezpečnostní prvky, které zajišťují bezpečnost práce na optimalizační pile. Stroj splňuje přísné požadavky na bezpečnost práce, vyplývající z příslušných nařízení a směrnic ES.

POPIS STROJE

Vkládací zařízení  

 • pro řezivo vstupní délky dle požadavků zákazníka (3,2 m – 7,2 m)
 • vstupní stůl s válečky
 • pohonná jednotka AC SERVO, vysoká přesnost, dlouhá životnost, minimální hluk
 • lineární posuv pojezdového vozíku v integrovaném uzavřeném profilu
 • plynulá rychlost podávání 0 až 60 m/min
 • start posuvu zavážeče – nožní pedál, dvouruční ovladač (při otevřeném krytu prostoru řezu)
 • dostatečný výkon podavače pro těžké dílce
 • možnost zpracování materiálu v paketu
 • měření délky dílců
 • délková kombinace přířezů řízena dle zvoleného programu
 • boční náklon vstupního stolu 8°

Pila

 • tuhá a odolná konstrukce pro práci v těžkých podmínkách
 • pilový kotouč 550 mm
 • výkon motoru 11 kW
 • rychlost posuvu nástroje do řezu plynule regulovatelná s hydro-pneumatickým systémem řízení
 • horní pneumatický přítlak řezaného kusu
 • boční pneumatický přítlak
 • tolerance max. přesnosti pozicování materiálu +/- 1 mm
 • dotykový ovládací panel
 • boční náklon stolu pily 8°

Výstupní dopravník

 • ocelový stůl hladký nebo s válečky délky 2 m (nebo dle požadavku zákazníka)
 • boční náklon výstupního dopravníku 8°

Základní funkce zařízení

Samostatný řez

Umožňuje obsluze pracovat s otevřeným krytem a s využitím zavažeče jako pravítka. Požadovaná pozice zavažeče se nastaví na číselníku ovládacího panelu nebo pomocí šipek na dotykovém displeji. Spuštění řezu probíhá pomocí dvouručního ovladače. Využití je především na zpracování zbytkového materiálu, kratiny či prisem.

Režim manuál

Nastavení jedné hodnoty řezu pro celou délku vstupního materiálu. Spuštění řezů nožní klapkou. Automatický pořez celého materiálu na jednu nastavenou hodnotu. Plynulé nastavení zařezání čel dle požadavku obsluhy. Zpětný odjezd na přednastavenou hodnotu délky vstupního materiálu. Použití pro výrobu kostek. Výhodou je rychlý přechod mezi jednotlivými hodnotami při častých změnách vstupního materiálu.

Režim automat

Nastavení požadované kombinace hodnot pro celou délku vstupního materiálu tak, aby byla zajištěna vysoká výtěžnost.  Plynulé nastavení zařezání čel dle požadavku obsluhy. Zpětný odjezd na přednastavenou hodnotu délky vstupního materiálu.

Počet délek v programu 10 (možný výběr délek ze zadaných dat pro daný pořez), počet programů 20 (10 programů pro pořez délek ve fixním pořadí, 10 programů pro optimalizaci pořezu). Rychlý a jednoduchý přepis programů, vysoká variabilita. Použití pro výrobu přířezů na široký sortiment obalových produktů.

Obsluha

Pila může být obsluhována jedním zaměstnancem v případě použití příčného zavážecího dopravníku, po kterém přichází materiál ke krácení např. od rámové pily. Umístění druhého pracovníka je limitováno vahou a množstvím zakládaného materiálu u stroje bez příčného zavažeče.

Kapacita krátící pily

Kapacita výroby je určená průřezovými rozměry zpracovávaného materiálu, jeho délkou a vyráběnými sortimenty. Pro výpočet lze použít údaje o maximální posuvové rychlosti podavače až 60 m/min  a rychlosti jednoho taktu řezu 4 až 10 sekund. V průměru zpracujeme za směnu cca 25 m3 paletového přířezu, nebo cca 25 tis. ks kostek pro výrobu palet. V případě krácení prisem délky 5 m s průměrem 0,2 m3 na jednu prismu je kapacita cca 8 m3 prisem za hodinu.

Další možné rozšíření krátící pily UKS 700 Automat

Krátící automat lze doplnit manipulačními prvky na vstupu i na výstupu stroje.

Na vstupu lze využít příčného řetězového dopravníku.

Na výstupu lze využít hnaného válečkového dopravníku (délka 2 m nebo 3 m) s pneumatickým vytláčením paketu na příčné gravitační skluzy.

Výstup stroje lze doplnit o hrabicový dopravník na odřezky nebo na nařezané kostky.

Technické údaje

pilový kotouč ⌀ 550 mm       
výkon motoru 11 kW
pohon zavažeče Servomotor
přesnost podávání materiálu ± 0,3 mm
rychlost podávání materiálu 90 (120 opce) m/min.
celkový příkon 15 kW
přípojka tl. vzduchu 0,8 MPa – 400 l/min.
odsávání 2 x 120 mm – 30 m/s
pracovní výška 850 mm